ไทยร่วมกับสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

พิมพ์

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 -14 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมภูเก็ต พันวารีสอร์ท ณ จังหวัดภูเก็ต

 

 

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุม เรื่อง “Regional Review Meeting On Radiological Security Partnerships” เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แฟซิฟิค ให้มีการพัฒนาและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  ประเทศสมาชิกในเครือข่าย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

.....................................................................................................................

 

กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ