กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

สดร.ตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวายสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า

พิมพ์ PDF


             วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 19.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินยังอาคารทรงงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงโปรดฯ ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ และตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวาย เพื่อทอดพระเนตรกลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ   โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
 

 

              ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ที่จัดแสดงภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าต่างๆ และทรงลงพระนามภาพดาวพฤหัสบดี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

             จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารทรงงาน ทรงทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าต่างๆ เช่น ดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส ดาวคู่ เนบิวลา M42 ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.5 เมตร กล้อง Takahashi ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว และกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันฯ เป็นล้นพ้น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป