กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

วศ. เตือน “ไขมันทรานส์”ที่สุดของไขมันอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

พิมพ์ PDF

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตือนประชาชนให้ระวังการบริโภคไขมันทรานส์เนื่องจากการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งเป็นแหล่งของไขมันทรานส์  ซึ่งเป็นไขมันตัวร้ายและเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก นอกจากจะเข้าไปทำลายไขมันดีที่จำเป็นต่อร่างกายแล้ว ยังเข้าไปเพิ่มปริมาณไขมันตัวร้ายในร่างกายของเราด้วย ซึ่งหากบริโภคไขมันทรานส์ ติดต่อกันเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะภาวะหัวใจขาดเลือด
        นางสาวเสาวณี  มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ประชาชนควรตื่นตัวระวังภัยเงียบจากไขมันทรานส์ที่แฝงมากับอาหาร ซึ่งในเนื้อสัตว์และนมมีกรดไขมันทรานส์เล็กน้อย แต่พบกรดไขมันทรานส์มากในมาร์การีน เนยขาว ครีมเทียม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี รวมถึงอาหารที่มีการทอด เช่น การทอดเฟรนซ์ฟราย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบนอก นุ่มใน และมีสีเหลืองทอง ถึงแม้กรดไขมันทรานส์จะส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ผู้ผลิตยังนิยมใช้เพราะให้ลักษณะอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติดีตรงความต้องการของผู้บริโภค หลายประเทศจึงออกมาตรการควบคุมหรือจำกัดปริมาณการใช้กรดไขมันทรานส์และรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของกรดไขมันทรานส์ ซึ่งองค์กรทางด้านสุขภาพทั่วโลกได้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงปริมาณกรดไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค เป็นที่ทราบกันดีว่ากรดไขมันทรานส์นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่รับประทานไปในปริมาณมากนั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นสาเหตุของการตายของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ไม่แค่นั้นยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน เป็นต้น
        ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงผลเสียและอันตรายของการบริโภคกรดไขมันชนิดทรานส์มากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ครีมเทียมที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์ โดยการพัฒนาสูตรครีมเทียมเพื่อสุขภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำกว่าครีมเทียมทางการค้าประมาณ 40 เท่า โดยมีปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำกว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ซึ่งถือว่าไม่มีกรดไขมันชนิดทรานส์ ซึ่งอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ซึ่งผลการวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมผงเพื่อสุขภาพที่ปราศจากกรดไขมันชนิดทรานส์ จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคครีมเทียมที่ปราศจากไขมันทรานส์ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป