ปส. ยัน อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นปลอดภัยไร้รังสีปนเปื้อน

พิมพ์

ย้ำคนไทยอย่าตระหนกเหตุโรงไฟฟ้าฟูกูชิมารั่ว

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจวัดรังสีในตัวอย่างอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น  เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน
           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น เกิดการรั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในส่วนของประเทศไทยโดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่า ผลการวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ปกติ
           และเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจในการบริโภคอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปส. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการตรวจวัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหาร  ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้ตรวจวัดไป 11 ตัวอย่าง อาทิเช่น แป้งสาลี ปลาซาร์ดีน ชาเขียว ปลาแมคเคอเรว ปลาหมึก เป็นต้น ไม่ปรากฏว่ามีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหารแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อไป ทาง อย. ยังคงส่งตัวอย่างอาหารมาวัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์รั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นปกติ
           นอกจากนี้ ปส. ยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ จำนวน 12 สถานี ซึ่งติดตั้งครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำ จำนวน 2 สถานี ทำการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาตลอด 24 ชั่วโมง และส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในทันที ซึ่งหากค่าระดับรังสีแกมมาที่ดำเนินการตรวจวัดมีค่าสูงผิดปกติ จะมีการส่งสัญญาณเตือนมายังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและประกาศมาตรการรองรับเพื่อให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากอันตรายของรังสีต่อไป  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีนี้ได้ ปส. ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านจอมอนิเตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าสำนักงานฯ และบนเว็บไซต์  www.oaep.go.th ด้วย