กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ก.วิทย์ /วศ. เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

พิมพ์ PDF

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 กับพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” 5-9 ส.ค. นี้ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ


           วศ. จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในการยกระดับสินค้าโอท๊อป สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
           นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 กับพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ขึ้นร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างมากมายมหาศาล ทั้งในด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิก ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง ประกอบกับทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ในการสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต ของศูนย์ศิลปาชีพทั้ง 7 แห่ง การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง การเตรียมเคลือบ การเขียนสี รวมถึงการเผาเซรามิก เพื่อสร้างความชำนาญและคล่องแคล่วให้ผู้ผลิต ให้สมารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สมาชิกของโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพของการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ มีความสวยงามตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ ส่งผลให้สมาชิกมีงาน มีรายได้เสริม สำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทเซรามิก  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจัดแสดงสินค้า ECO หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 5 - 9  สิงหาคมนี้  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7555---------------------------กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป