กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

“ ก.วิทย์ ฯ ” นำผ้าไทยเทคโนโลยีนาโน ร่วมจัดแสดง ณ เมืองเฉินตู

พิมพ์ PDF

หวังต่อยอดตลาดสิ่งทอในจีนและต่างประเทศทั่วโลก

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผ้าไทยเทคโนโลยีนาโน ร่วมแสดงในงาน The 4th International  Festival of Intangible Cultural Heritage ,Chengdu , China   เพื่อเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งทอนาโนผ่านทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงร่ายรำ ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้และการเดินแบบผ้าไทยประยุกต์ ยกระดับคุณภาพผ้าไทย เพิ่มโอกาสด้านการขยายตลาดสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีนาโนของประเทศไทยสู่ประเทศจีน และต่างประเทศทั่วโลก
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน The 4 International  Festival of Intangible Cultural Heritage ณ เมืองเฉินตู สาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน เป็นงานที่ประเทศจีนได้รับเป็นเจ้าภาพจาก  UNESCO ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปในโลกของแต่ละประเทศ โดยงานดังกล่าวมีประเทศที่เข้าร่วมจัดแสดงมาจากทั่วโลก อาทิ  จีน รัสเซีย แคนนาดา อินโดนีเซีย อินเดีย ฯลฯ และประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้ร่วมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเผยแพร่ผ้าไทยด้วยเทคโนโลยีนาโน เคลือบชุดผ้าไทย ในชุดผ้าไทยประยุกต์ของแต่ละท้องถิ่น และชุดผสมผสานผ้าไทยสมัยใหม่ด้วยการเพ้นท์ลายไทยและสากล ผ่านการแสดงร่ายรำ ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้และการเดินแบบผ้าไทยประยุกต์ของเยาวชนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สร้างความประทับใจและเรียกเสียงปรบมือจากชาวต่างชาติอย่างมากมาย
          นายวรวัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมงานในครั้งนี้นอกจากการได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางตลาดสิ่งทอของไทยในประเทศจีนและอีกหลายๆ ประเทศผ่านตัวแทน UNESCO จากทั่วโลก ให้ได้รับทราบว่าประเทศไทย มีเทคโนโลยีด้านสิ่งทอนาโน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างความแตกต่างให้กับเนื้อผ้า เช่น สามารถลดการยับเพิ่มการคืนตัวของผ้าระหว่างการใช้สอย เพิ่มความนุ่มนวลเมื่อสัมผัส ตัวเนื้อผ้าสามารถสะท้อนน้ำ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ เพิ่มกลิ่นหอม ป้องกันยูวี เพิ่มคุณสมบัติหน่วงไฟ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เช่นโซฟาและผ้าม่าน เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดเด่นในตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
          อย่างไรก็ตามการพัฒนาสิ่งทอของประเทศไทยยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการการสร้างมาตรฐานหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การออกแบบตัดเย็บ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายในระดับสากล ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบของประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่สิ่งทอพื้นบ้านในระดับครัวเรือนและ ชุมชน สร้างอาชีพในถิ่นฐานบ้านเกิด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม “หัตถอุตสาหกรรม” ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชุมชนสิ่งทอพื้นบ้านตาม ภูมิภาคต่างๆอีกด้วย************************************
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดประกายความคิด สร้างโอกาสธุรกิจไทย
ส่งมอบผลงานวิจัย พัฒนาไทยสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ส่งข่าว นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์  ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สวทช.
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๑๕๐ ต่อ ๗๐๙  โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๘๑๙๒  www.nstda.or.th , facebook nstdapr
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป