กระทรวงวิทย์ฯ นำเทคโนโลยีฉายรังสีผลไม้แทนการรมควัน ผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยไปนิวซีแลนด์

พิมพ์

            ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเดินเครื่องฉายรังสีผลไม้ไทย 3 ชนิดเพื่อส่งออกไปประเทศนิวซีแลนด์ คาดหากประสบความสำเร็จประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้ไทยได้เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี
             หลังจากประเทศไทยได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกผลไม้ไทย 6 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด สัปปะรด  มะม่วง เมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขว่าผลไม้เหล่านั้นต้องผ่านการฉายรังสีแกมมา เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในผลไม้เหล่านั้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผลไม้ไทยได้ส่งเข้าไปขายในตลาดของสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าผลไม้ส่งออกเพิ่มขึ้นปีละกว่า 800 ล้านบาท
            การนำเทคโนโลยีการฉายรังสีผลไม้ เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งออกผลไม้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อไม่นานมานี้ คณะของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเจ้าหน้าที่กักกันพืชจากประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งประเทศไทยมีแผนการส่งผลไม้ฉายรังสี 3 ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ไปยังประเทศนิวซีแลนด์ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ การเดินทางมายังศูนย์ฉายรังสีของเจ้าหน้าที่จากนิวซีแลนด์ในครั้งนี้เพื่อพิจารณาตรวจรับรองระบบการรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับมังคุด ลำใย ลิ้นจี่ฉายรังสี ซึ่งการมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ในครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
            ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการ สทน. เปิดเผยหลังจากให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กักกันพืชประเทศนิวซีแลนด์ว่า ที่จริงแล้วไทยเรามีการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศนิวซีแลนด์ปีละมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเฉพาะผลไม้ทั้งสามชนิดก็ได้มีการส่งออกไปยังนิวซีแลนด์อยู่แล้ว โดยใช้เทคนิคการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช และปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือ ผู้ประกอบการส่งออกถูกส่งกลับสินค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเทคนิคการรวมควันไม่สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้หมด และทำให้มีสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรเหล่านั้น เมื่อส่งไปถึงนิวซีแลนด์แล้วมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสินค้าล็อตนั้นก็จะถูกส่งกลับทันที การนำเทคโนโลยีการฉายรังสีจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ส่งออกผลไม้ไทย และอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนการรมควันได้ในอนาคต เพราะเทคโนโลยีฉายรังสีนี้ สทน.ได้ดำเนินการสำเร็จมาแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่านไฟแล้ว 5 ปีก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร หากได้รับอนุญาตจากรัฐบาลนิวซีแลนด์คาดว่า น่าจะมีมูลค่าการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นปีละ 300 ล้านบาท
            กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานและส่งเสริมกเชื่อว่าไทยคงได้รับอนุญาตนำเข้าผลไม้ 3 ชนิดข้างต้นโดยวิธีการฉายรังสีภายในสิ้นปี 2556 นี้ และ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นศูนย์ฉายรังสีแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปยังประเทศนิวซีแลนด์ เช่นเดียวกับครั้งที่ไทยรับอนุญาตจากประเทศสหรับอเมริกา เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา
   


ผู้ประสานงาน   ปณิธา รื่นบรรเทิง
         โทร. 084 438 0515
                    www.tint.or.th