กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

"วศ." แจง ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม่เคยมีการปิดปรับปรุง เปิดให้บริการตามปกติ

พิมพ์ PDF

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ชี้แจงกรณีข่าวเผยแพร่ของกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการทดสอบกระเบื้องเซรามิกปิดให้บริการนั้น ไม่เป็นความจริง ยืนยันมีการเปิดให้บริการตามปกติ พร้อมสนับสนุนภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทกระเบื้องของประเทศไทย
           นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับห้องปฎิบัติการทดสอบกระเบื้องเซรามิก ของกรมวิทยาศาสตร์และบริการมีการปิดปรับปรุงและไม่มีกำหนดเปิดให้บริการนั้น ขอชี้แจงว่าทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวเปิดให้บริการปกติ ไม่มีการปิดปรับปรุงแต่อย่างใด ซึ่งข่าวดังกล่าวอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารกัน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมที่จะให้บริการทดสอบสินค้าประเภทเซรามิกอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เน้นย้ำในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่มาใช้บริการ อีกทั้งสินค้าประเภทเซรามิก นับว่าเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของคนในท้องถิ่น  และปัจจุบันมีการขยายตัวทางด้านการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่ามีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งทางหน่วยงานยินดีให้บริการทดสอบตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานบังคับ อาทิ  ISO 10545  มอก.2398 และ มอก.2508 เป็นต้น  
           "ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมสนับสนุนภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทกระเบื้องของประเทศไทย รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจก่อสร้าง หรือบริษัทนำเข้ากระเบื้องจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนา และควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในสถานการณ์การค้าแบบเสรีที่มีการแข่งขันสูงมากในขณะนี้  "  นางสาวเสาวณีกล่าว


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป