กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

“วรวัจน์”ชี้ โลกร้อนทำผลไม้ออกพร้อมกัน เร่งนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรแปรรูป แก้ล้นตลาด

พิมพ์ PDF

           “วรวัจน์”ชี้ โลกร้อน อากาศเปลี่ยน ทำผลไม้ไทยปีนี้ออกพร้อมๆกัน หวั่นสินค้าล้นตลาด-ราคาตก เร่งมอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใช้เทคโนโลยีช่วย SMEs พัฒนาการแปรรูป-ยืดอายุผลผลิต แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด พร้อมช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างความแตกต่างสินค้า เพิ่มมูลค่าส่งออกในตลาดโลก
           นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบจากโลกร้อน ซึ่งจะทำให้ผลไม้ไทยในปีนี้จะให้ผลผลิตพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผลผลิตล้นตลาดและมีราคาจำหน่ายต่ำ ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าว เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการส่งออกผลไม้ในรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปมากกว่าการส่งออกผลสด ซึ่งจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเข้ามาช่วยยืดอายุผลผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกีดกันด้านแมลง โรคพืช สารเคมีตกค้าง รวมทั้งสร้างความแตกต่างสินค้าด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าในตลาดนานาชาติได้
           ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูปผลไม้ไทยได้หลากหลาย และมีความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการฝึกอบรมให้แก่พี่น้องเกษตรกร/ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  อาทิ  “เงาะ”  ที่สามารถแปรรูปได้หมดทั้งผลออกมาเป็น 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.น้ำเงาะเข้มข้น 2.เนื้อเงาะแผ่นกรอบ  3.เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส 4.น้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำเงาะ 5.เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส 6.ใยอาหารจากเปลือกเงาะ ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายประเภท  อาทิ  ไอศกรีม  เบเกอรี่ (ทดแทนแป้งสาลีได้สูงสุดถึง 30% ) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (ไส้กรอก ลูกชิ้น)  และ 7.แป้งจากเมล็ดเงาะ ใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในน้ำสลัดไขมันต่ำ  ซี่งมีแคลอรี่น้อยกว่าน้ำสลัดสูตรไขมันปกติถึง 4 เท่า อีกทั้งยังได้แปรรูป “ลองกอง” ได้เป็น 5 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 1. เครื่องดื่มน้ำลองกอง 2. แยมลองกอง 3. เยลลี่ลองกอง  4.ลองกองลอยแก้ว  และ 5. ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง 
           นอกจากนั้นยังได้แปรรูปผลไม้อื่นๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น   ทุเรียน (ในรูปแบบแป้งทุเรียน)   ลำไยแห้งสอดไส้วุ้นกรอบ  ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (มะม่วง/สับปะรด/ ฝรั่ง/มะละกอ/กระท้อน)  ผลไม้อบแห้ง (สตรอเบอรี่/มังคุด)   และผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม (มะนาว/มังคุด/มะขาม/กล้วยหอม)   เป็นต้น
           ในการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตผลไม้  เกษตรกร/ผู้ประกอบการ สามารถติดต่อ วว. ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเงาะ โดยใช้น้ำอิเล็กโตรไลท์ทำให้เปลือกเงาะสด  ช่วยยืดอายุผลเงาะสดได้นานถึง 10 วัน   การรมควันลำไย/ลิ้นจี่ด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้เปลือกสด  ป้องกันเชื้อรา เก็บผลผลิตในห้องเย็นช่วยยืดอายุได้นานถึง 40 วัน  การเคลือบผิวทุเรียน ช่วยยืดอายุได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผลทุเรียนไม่แตกและกลิ่นไม่แรง  การเร่งการสุกและป้องกันโรคเน่าหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง ช่วยควบคุมการสุกให้มีคุณภาพสม่ำเสมอและตรงความต้องการของตลาด  การเคลือบผิวพืชตระกูลส้ม  ยืดอายุผลผลิต ทำให้ผิวสะอาดเป็นมันวาว
สำหรับการสร้างความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกและเพิ่มมูลค่าของสินค้า วว. ได้ให้บริการออกแบบและให้คำแนะนำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อผลผลิตการเกษตร ทั้ง ผลไม้เมืองร้อน เช่น  ทุเรียน  เงาะ  ลำไย  มังคุด  มะม่วง ฝรั่ง กล้วย มะละกอ  ส้มโอ  มะเขือเทศ  และ ผลไม้เมืองหนาว  เช่น  พีช   กีวี่  พลับ  ท้อ  สตรอเบอรี่ เป็นต้น 
            ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  Call Center สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โทร. 0 2577  9300  หรือที่โทร. 0  2577  9000  Call Center  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 1313  ในวันและเวลาราชการ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป