เฝ้าระวังชิ้นส่วนจรวดจากการปล่อยดาวเทียมสำรวจดาวอังคารของอินเดีย

พิมพ์

         จากการประเทศสาธารณรัฐอินเดียมีกำหนดจะส่งดาวเทียมสำรวจดาวอังคารดวงแรกของประเทศขึ้นสู่อวกาศ โดยใช้จรวดนำส่ง PSLV-C25 จากศูนย์อวกาศสตีศธวัน (Satish Dhawan Space Centre SHAR) บนเกาะศรีหริโกฏา และมีกำหนดจะนำส่ง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและปัจจัยอื่นๆ โดยวิถีการนำส่งดาวเทียมดวงนี้ จะพาดผ่านน่านฟ้าจากมหาสมุทรอินเดียไปยังมหาสมุทรแปซิฟิค

          GISTDA ได้จัดทำแผนที่ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากรัฐบาลอินเดีย ซึ่งแสดงถึงวิถีพาดผ่านเหนือภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณจังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง โดยคาดว่าจะมีชิ้นส่วนจากจรวดนำส่งที่จะตกลงมายังพื้นโลกจำนวน 5 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดจะตกลงในมหาสมุทรอินเดีย โดยคาดว่าชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายซึ่งจะตกใกล้ประเทศไทยมากที่สุด จะตกในทะเลอันดามัน นอกชายฝั่งจังหวัดพังงาประมาณ 360 กิโลเมตร ดูได้จากภาพจากแผนที่จำลองวิถี

          ดังนั้นจึงขอให้เรือและอากาศยานหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานี้ แต่สำหรับพื้นที่บนบกนั้นยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเตรียมการใดๆ เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นที่ที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ติดตามและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอินเดียถึงเวลาการปล่อยจรวดที่แน่นอนและชัดเจน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป
          สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายอนุสรณ์ รังสิพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 081 559 5171 หรือ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 089 873 8843
 

ที่มา : http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/component/content/article/1785