กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

EMailพิมพ์

Central World

Map
Street:
ถนนราชดำริ
ZIP:
10330
City:
กรุงเทพฯ
State:
สี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน
Country:
Country: th

Description

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)

ถนนราชดำริ สี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0 2653 1111

               0 2640 7000

เว็บไซต์ : http://www.centralworld.co.th

  
 
วันที่/Date กิจกรรม/Title สถานที่/Venue จังหวัด/City ประเภท/Type
11.11.2009
10.00 น.
10:00 พิธีเปิดตัวท่ากายบริหารแบบไทย "ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล" Central World กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
12.01.2010
14.30 น.
เปิดงาน "ตลาดนัด ชาววิทย์...ชิดชาวบ้าน" Central World กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , พว.

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป