EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
16:00 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ
When:
09.11.2009 16.00 น.
Where:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - กรุงเทพฯ
Category:
รัฐมนตรี

Description

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ ณ ห้องโถงชั้น 1 สป.วท.  เวลา  16.00 น.  วันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  2552

ผู้ประสานงาน : คุณจิตรลดา (จนท.สดร.)

                       โทร 08 1881 3260

Venue

Map
สถานที่/Venue:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   -   Website
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริป
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th 

Registered Users:

You have to login to register for this Event.