EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
ประชุมคณะกรรมการ กรอ.วท.
When:
03.09.2009 14.00 น. - 16.00 น.
Where:
ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - กรุงเทพฯ
Category:
รัฐมนตรี

Description

ผู้ประสานงาน : คุณต้อโทร. 0 2354 4466 ต่อ 627

Venue

Map
สถานที่/Venue:
ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   -   Website
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
อาคารพระจอมเกล้า
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833 Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th

Registered Users:

You have to login to register for this Event.