กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม Details - 08:30 น. ประธานเปิดประชุม Training Work on Astronomical Science

EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
08:30 น. ประธานเปิดประชุม Training Work on Astronomical Science
When:
24.08.2009 08.30 น.
Where:
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร - ปทุมธานี
Category:
รัฐมนตรี

Description

ผู้ประสานงาน คุณอ้อย 0 2354 4466 ต่อ 337

Venue

Map
สถานที่/Venue:
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   -   Website
Street:
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
ZIP:
10210
City:
ปทุมธานี
State:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Country:
Country: th

Description

111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  10210
โทรศัพท์ : (662) 564 7000    
แฟกซ์ : (662) 564 7004    
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/ssh   

Registered Users:

You have to login to register for this Event.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป