กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม Details - หลักสูตรฝึกอบรม Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3

EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
หลักสูตรฝึกอบรม Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3
When:
24.02.2010 08.30 น. - 16.30 น.
Where:
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ - ปทุมธานี
Category:
กิจกรรมอบรม/สัมมนา

Description

ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม  Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3 ให้แก่นักเคมีในประเทศ วันที่ 24 ก.พ. 2553 - 25 มิ.ย 2553

 

ติดต่อสอบถาม : ผู้สมัครท่านใด มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำกรุณาติดต่อ
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Venue

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติMap
สถานที่/Venue:
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   -   Website
Street:
เทคโนธานี
ZIP:
12120
City:
ปทุมธานี
State:
รังสิต - นครนายก
Country:
Country: th

Description

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ถนนรังสิต - นครนายก
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป