เครื่องหมายราชการ

พิมพ์

เป็นรูปปรมาณูอยู่ตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองจักรเก้าฟันเป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสายครอบคลุมทั้งหมด

• จำนวนเฟืองจักรเก้าฟัน และ รัศมีอาทิตย์เก้าสาย หมายถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้า หรือ พัฒนาการ

• ปรมาณูเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ อยู่ตรงกลาง หมายความว่า วิทยาศาสตร์เป็นแกนกลางของการพัฒนาประดุจนิวเคลียสปรมาณุเป็นแกนกลางของสรรพสิ่งทั้งหลาย

• เฟืองจักรเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยี เป็นฐานรองรับ หมายความว่า เทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง

• ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน ส่องร้ศมีครอบคลุมทั้งหมด หมายความว่า พลังงานเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเครื่องหมายราชการ

 

เครื่องหมายราชการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๖๙)
Download ]
ขนาดภาพ ๑๐๐ เซนติเมตร
เครื่องหมายราชการประยุกต์ 
 
 

 
Download ]
ขนาดภาพ ๑๐๐ เซนติเมตร

 

      

 ตราสัญลักษณ์ 30ปี กระทรวง

Logo_Science30_NEW.jpg

[ Download ]

 

 

Tags ตรา - สัญลักษณ์ - เครื่องหมายราชการ - logo - โลโก้ - ข้อมูลหน่วยงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมต.นร. หม่อมหลวงปนัดดาฯ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
» ปส. จัดอบรม บุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเน้นความปลอดภัย ตามหลักสากล
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมรองรับข้อบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี
» พิธีมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
» ด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
» ติดต่อหน่วยงาน
» รายงานผลการสำรวจการความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปี 2552