กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554 ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

พิมพ์ PDF

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) 

 

              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือกับ International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) ประเทศอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อเรื่อง “Regulation of Nuclear Energy” ในวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.

 

  ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

              ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ในปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูอย่างแพร่หลาย ไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่มีการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และในการที่นำพลังงานปรมาณูไปใช้ประโยชน์นอกจากจะต้องคำนึงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยในการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์อีกด้วย ปส. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าว จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ปส. และหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงต่างประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ   เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐาน ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

บรรยากาศภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

              การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนวิทยากรจาก International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ ปส. โดยมุ่งหวังพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๔๑๑๕
ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป