แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี2552-2554 ในส่วนของกระทรวง ในสมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พิมพ์

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2552 -2554
ในสมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2552-2554
สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

Tags นโยบาย - ยุทธศาสตร์ - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - คณะรัฐมนตรี - นายกรัฐมนตรี - ข้อมูลหน่วยงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2016 (ทำเนียบ รัฐบาล)
» รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559
» นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
» งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559