นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พิมพ์

alt  นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      (ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล)alt  นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       (ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)