แผนการบริหารราชการแผ่นดินปี 2552-2554 ในส่วนของกระทรวง(ฉบับปรับปรุงปี 2553-54)

พิมพ์

               แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 (ฉบับปรับปรุงปี 2553-2554) ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

 ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.

 

 

Tags แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี2552-2554 (ในสมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
» แผนการบริหารราชการแผ่นดิน