คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พิมพ์

 

ดาวน์โหลด คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 12 กันยายน 2557

Tags คำแถลงนโยบาย - คณะรัฐมนตรี - ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
» รมว.วท. ร่วมแถลงผลงานรัฐบาล 6 เดือน ส่งเสริมการใช้ วทน. พร้อมเป็นข้อต่อให้ทุกกระทรวง
» นายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในประเทศ
» กระทรวงวิทย์ฯ คัดสุดยอดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์เกือบ 50 ชิ้น โชว์นายกฯ
» คืนความสุขให้คนในชาตินายกฯ ย้ำการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสำคัญอย่างยิ่ง
» คณะรัฐมนตรีวิทย์ฯ สปป.ลาว เตรียมเยือนไทยตามคำเชิญ พิเชฐฯ
» นายกรัฐมนตรี ย้ำ โครงการใหญ่ของรัฐเน้นนวัตกรรมไทยเป็นหลัก