แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ งบประมาณ สู่ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับคำของบประมาณปี 2557

พิมพ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่