กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง ติดต่อหน่วยงาน

ดร.พิเชฐฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความร่วมมือการสนับสนุนทุนวิจัยนักเรียนปริญญาเอก

พิมพ์ PDF

 

 

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ก่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โดยกล่าวว่า การรองรับงานวิจัยใน ASEAN Integration ก็นับว่ามีความสำคัญมาก การรับรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละประเทศถือเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากแต่ละประเทศมีความต้องการงานด้านวิจัยที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยมีบทบาทงานวิจัยด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ประเทศมาเลเซียจะเน้นเรื่องนวัตกรรม ประเทศฟิลิปปินส์จะเน้นด้าน Call Center และประเทศบรูไนจะเน้นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างง่ายดาย คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. เพื่อให้มีจำนวนบุคคลากรเพียงพอกับความต้องการในอนาคต จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้ใหม่ เนื่องจากจำนวนนักวิจัยยังขาดอยู่อีก 1 เท่าของจำนวนนักวิจัยที่มีอยู่ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจักรกลสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาเอกที่บูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ รวมถึงการทำงานจริงในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยในภาพรวม และถือเป็นวาระที่สำคัญในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและการเพิ่มจำนวนนักวิจัย พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยยกระดับความสามารถด้านงานวิจัยของประเทศ 
 
 
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ ,นายรัฐพล หงสไกร
ผู้เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ผู้แทนจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยม รมว.วท. เตรียมร่าง 'ข้อตกลงฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯไทย-ฟิลิปปินส์' อีกครั้ง
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระหว่างไทย-ฮังการี สานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» 3 หน่วยงานร่วมมือผุดเมืองสุขภาพที่ปราจีนบุรี ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป